Fianzas en Ferrol por códigos postais e mapas | abril 2020

Preséntanse as estatísticas interanuais correspondentes aos contratos de alugueiro en Ferrol. Preséntase: o número de contratos no municipio completo, o importe medio no municipio completo e o número e importe medio de 2019 e acumulado de 2020 (en táboa).

Notas metodolóxicas

Algúns dos rexistros de fianzas non inclúen código postal (ou teñen algún erro), polo que a suma total por códigos postais pode ser diferente que o total do concello.

Algúns códigos postais comprenden áreas xeográficas non limítrofes (por exemplo, en Vigo as Illas Cíes e áreas do casco urbano).

A base de datos das xeometrías correspondentes a cada código postal corresponde a 2016.

Non se detallarán os datos relativos a códigos postais cun número de operacións inferior a 5 por cuestións de segredo estatístico. Estes casos represéntanse cun guión.

 

Número dos contratos asinados en 2020 no concello de Ferrol por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2020 no concello de Ferrol por códigos postais

 

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2020 e 2019 no concello de Ferrol por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2019) Importe medio (€)
Ferrol 15401 96 371
Ferrol 15402 107 368
Ferrol 15403 160 364
Ferrol 15404 213 338
Ferrol 15405 86 338
Ferrol 15406 52 311
Ferrol 15490 - -
Ferrol 15590 - -
Ferrol 15592 - -
Ferrol 15593 - -
Ferrol 15594 - -
Ferrol 15595 - -


Fonte| IGVS. (30.04.2020)