Fianzas en Ferrol por códigos postais e mapas | Agosto 2022

Preséntanse as estatísticas interanuais correspondentes aos contratos de alugueiro en Ferrol. Preséntase: o número de contratos no municipio completo, o importe medio no municipio completo e o número e importe medio de 2021 e acumulado de 2022 (en táboa).

Notas metodolóxicas

Algúns dos rexistros de fianzas non inclúen código postal (ou teñen algún erro), polo que a suma total por códigos postais pode ser diferente que o total do concello.

Algúns códigos postais comprenden áreas xeográficas non limítrofes (por exemplo, en Vigo as Illas Cíes e áreas do casco urbano).

A base de datos das xeometrías correspondentes a cada código postal corresponde a 2016.

Non se detallarán os datos relativos a códigos postais cun número de operacións inferior a 5 por cuestións de segredo estatístico. Estes casos represéntanse cun guión.

 

Número dos contratos asinados en 2022 no concello de Ferrol por códigos postais

 

 

Importe medio dos contratos asinados en 2022 no concello de Ferrol por códigos postais

 

 

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2022 e 2021 no concello de Ferrol por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2022) Importe medio (€) Nº de fianzas (2021) Importe medio (€)
Ferrol 15401 113 427,6 116 401,7
Ferrol 15402 116 411,2 125 416,8
Ferrol 15403 194 393,2 201 383,4
Ferrol 15404 244 371,1 247 357,6
Ferrol 15405 83 359,3 86 368,2
Ferrol 15406 63 352,0 55 308,4
Ferrol 15490   -   450,0
Ferrol 15590                                       9 460 9 445,6
Ferrol 15591   -   -
Ferrol 15592   -   -
Ferrol 15593   - - -
Ferrol 15594   - 10 345,0
Ferrol 15595   -   -


Fonte.- IGVS. (31.08.2022)