Fianzas en Lugo por códigos postais e mapas | abril 2020

Preséntanse as estatísticas interanuais correspondentes aos contratos de alugueiro en Lugo. Preséntase: o número de contratos no municipio completo, o importe medio no municipio completo e o número e importe medio de 2019 e acumulado de 2020 (en táboa).

Notas metodolóxicas

Algúns dos rexistros de fianzas non inclúen código postal (ou teñen algún erro), polo que a suma total por códigos postais pode ser diferente que o total do concello.

Algúns códigos postais comprenden áreas xeográficas non limítrofes (por exemplo, en Vigo as Illas Cíes e áreas do casco urbano).

A base de datos das xeometrías correspondentes a cada código postal corresponde a 2016.

Non se detallarán os datos relativos a códigos postais cun número de operacións inferior a 5 por cuestións de segredo estatístico. Estes casos represéntanse cun guión.

 

Número dos contratos asinados en 2020 no concello de Lugo por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2020 no concello de Lugo por códigos postais

 

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2020 e 2019 no concello de Lugo por códigos postais

 

Concello Código postal Nº de fianzas (2019) Importe medio (€)
Lugo 27001 95 434,0
Lugo 27002 593 403,9
Lugo 27003 331 344,8
Lugo 27004 284 349,2
Lugo 27140 - -
Lugo 27141 - -
Lugo 27146 - -
Lugo 27160 - -
Lugo 27161 - -
Lugo 27180 - -
Lugo 27181 - -
Lugo 27182 - -
Lugo 27185 - -
Lugo 27190 - -
Lugo 27191 - -
Lugo 27192 - -
Lugo 27210 - -
Lugo 27297 - -
Lugo 27230 - -
Lugo 27231 - -
Lugo 27232 - -
Lugo 27233 - -
Lugo 27290 - -
Lugo 27293 - -
Lugo 27294 - -
Lugo 27296 - -
Lugo 27297 - -
Lugo 27298 - -
Lugo 27299 - -


Fonte| IGVS. (30.04.2020)