Fianzas en Ourense por códigos postais e mapas | Abril 2021

Preséntanse as estatísticas interanuais correspondentes aos contratos de alugueiro en Ourense. Preséntase: o número de contratos no municipio completo, o importe medio no municipio completo e o número e importe medio de 2020 e acumulado de 2021 (en táboa).

Notas metodolóxicas

Algúns dos rexistros de fianzas non inclúen código postal (ou teñen algún erro), polo que a suma total por códigos postais pode ser diferente que o total do concello.

Algúns códigos postais comprenden áreas xeográficas non limítrofes (por exemplo, en Vigo as Illas Cíes e áreas do casco urbano).

A base de datos das xeometrías correspondentes a cada código postal corresponde a 2016.

Non se detallarán os datos relativos a códigos postais cun número de operacións inferior a 5 por cuestións de segredo estatístico. Estes casos represéntanse cun guión.

 

Número dos contratos asinados en 2021 no concello de Ourense por códigos postais

 

 

Importe medio dos contratos asinados en 2021 no concello de Ourense por códigos postais

 

 

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2021 e 2020 no concello de Ourense por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2021) Importe medio (€) Nº de fianzas (2020) Importe medio (€)
Ourense 32001 59 364,4 267 385,8
Ourense 32002 87 431,2 300 401,9
Ourense 32003 67 493,2 251 477,2
Ourense 32004 86 434,9 361 432,1
Ourense 32005 138 389,8 492 399,4
Ourense 32103 - - - -
Ourense 32172 - - - -
Ourense 32960 - - - -
Ourense 32970 - - 8 355,0
Ourense 32971 - - - -
Ourense 32980 - - - -
Ourense 32981 - - - -
Ourense 32990 - - - -


Fonte| IGVS. (30.04.2021)