Fianzas en Pontevedra por códigos postais e mapas | abril 2020

Preséntanse as estatísticas interanuais correspondentes aos contratos de alugueiro en Pontevedra. Preséntase: o número de contratos no municipio completo, o importe medio no municipio completo e o número e importe medio de 2019 e acumulado de 2020 (en táboa).

Notas metodolóxicas

Algúns dos rexistros de fianzas non inclúen código postal (ou teñen algún erro), polo que a suma total por códigos postais pode ser diferente que o total do concello.

Algúns códigos postais comprenden áreas xeográficas non limítrofes (por exemplo, en Vigo as Illas Cíes e áreas do casco urbano).

A base de datos das xeometrías correspondentes a cada código postal corresponde a 2016.

Non se detallarán os datos relativos a códigos postais cun número de operacións inferior a 5 por cuestións de segredo estatístico. Estes casos represéntanse cun guión.

 

Número dos contratos asinados en 2020 no concello de Pontevedra por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2020 no concello de Pontevedra por códigos postais

 

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2020 e 2019 no concello de Pontevedra por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2019) Importe medio (€)
Pontevedra 36001 144 537,9
Pontevedra 36002 253 467,3
Pontevedra 36003 193 496,1
Pontevedra 36004 198 462,8
Pontevedra 36005 88 392,6
Pontevedra 36100 - -
Pontevedra 36143 6 338,3
Pontevedra 36150 - -
Pontevedra 36151 - -
Pontevedra 36152 - -
Pontevedra 36153 - -
Pontevedra 36154 - -
Pontevedra 36156 10 387,0
Pontevedra 36157 5 510,0
Pontevedra 36158 10 368,5
Pontevedra 36160 - -
Pontevedra 36161 - -
Pontevedra 36162 44 337,7
Pontevedra 36164 5 344,0
Pontevedra 36690 5 316,0
Pontevedra 36910 5 296,0


Fonte| IGVS. (30.04.2020)