Fianzas en Pontevedra por códigos postais e mapas | Abril 2021

Preséntanse as estatísticas interanuais correspondentes aos contratos de alugueiro en Pontevedra. Preséntase: o número de contratos no municipio completo, o importe medio no municipio completo e o número e importe medio de 2020 e acumulado de 2021 (en táboa).

Notas metodolóxicas

Algúns dos rexistros de fianzas non inclúen código postal (ou teñen algún erro), polo que a suma total por códigos postais pode ser diferente que o total do concello.

Algúns códigos postais comprenden áreas xeográficas non limítrofes (por exemplo, en Vigo as Illas Cíes e áreas do casco urbano).

A base de datos das xeometrías correspondentes a cada código postal corresponde a 2016.

Non se detallarán os datos relativos a códigos postais cun número de operacións inferior a 5 por cuestións de segredo estatístico. Estes casos represéntanse cun guión.

 

Número dos contratos asinados en 2021 no concello de Pontevedra por códigos postais

 

 

Importe medio dos contratos asinados en 2021 no concello de Pontevedra por códigos postais

 

 

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2021 e 2020 no concello de Pontevedra por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2021) Importe medio (€) Nº de fianzas (2020) Importe medio (€)
Pontevedra 36001 39 512,3 166 551,9
Pontevedra 36002 56 499,9 271 484,9
Pontevedra 36003 66 536,7 206 518,6
Pontevedra 36004 58 484,0 194 473,3
Pontevedra 36005 32 423,6 88 407,2
Pontevedra 36100 - - - -
Pontevedra 36143 - - 6 455,0
Pontevedra 36150 - - - -
Pontevedra 36151 - - - -
Pontevedra 36152 - - - -
Pontevedra 36153 - - - -
Pontevedra 36154 - - - -
Pontevedra 36156 - - 7 491,4
Pontevedra 36157 - - - -
Pontevedra 36158 - - 5 420,0
Pontevedra 36160 - - - -
Pontevedra 36161 - - - -
Pontevedra 36162 14 349,3 37 373,0
Pontevedra 36164 - - 8 430,6
Pontevedra 36690 - - 5 316,0
Pontevedra 36910 - - 6 360,0


Fonte| IGVS. (30.04.2021)