Fianzas en Santiago de Compostela por códigos postais e mapas | abril 2020

Preséntanse as estatísticas interanuais correspondentes aos contratos de alugueiro en Santiago de Compostela. Preséntase: o número de contratos no municipio completo, o importe medio no municipio completo e o número e importe medio de 2019 e acumulado de 2020 (en táboa).

Notas metodolóxicas

Algúns dos rexistros de fianzas non inclúen código postal (ou teñen algún erro), polo que a suma total por códigos postais pode ser diferente que o total do concello.

Algúns códigos postais comprenden áreas xeográficas non limítrofes (por exemplo, en Vigo as Illas Cíes e áreas do casco urbano).

A base de datos das xeometrías correspondentes a cada código postal corresponde a 2016.

Non se detallarán os datos relativos a códigos postais cun número de operacións inferior a 5 por cuestións de segredo estatístico. Estes casos represéntanse cun guión.

 

Número dos contratos asinados en 2020 no concello de Santiago de Compostela por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2020 no concello de Santiago de Compostela por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2020 e 2019 no concello de Santiago de Compostela por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2019) Importe medio (€)
Santiago 15688 - -
Santiago 15701 427 526,3
Santiago 15702 366 424,5
Santiago 15703 340 404,3
Santiago 15704 226 399,6
Santiago 15705 298 402,5
Santiago 15706 394 512,2
Santiago 15707 140 450,1
Santiago 15820 - -
Santiago 15884 - -
Santiago 15890 20 313,5
Santiago 15892 - -
Santiago 15893 8 312,5
Santiago 15896 - -
Santiago 15897 5 575,0
Santiago 15898 17 289,4
Santiago 15899 - -

Fonte| IGVS. (30.04.2020)