Fianzas en Santiago por códigos postais e mapas | Abril 2021

Preséntanse as estatísticas interanuais correspondentes aos contratos de alugueiro en Santiago . Preséntase: o número de contratos no municipio completo, o importe medio no municipio completo e o número e importe medio de 2020 e acumulado de 2021 (en táboa).

Notas metodolóxicas

Algúns dos rexistros de fianzas non inclúen código postal (ou teñen algún erro), polo que a suma total por códigos postais pode ser diferente que o total do concello.

Algúns códigos postais comprenden áreas xeográficas non limítrofes (por exemplo, en Vigo as Illas Cíes e áreas do casco urbano).

A base de datos das xeometrías correspondentes a cada código postal corresponde a 2016.

Non se detallarán os datos relativos a códigos postais cun número de operacións inferior a 5 por cuestións de segredo estatístico. Estes casos represéntanse cun guión.

 

Número dos contratos asinados en 2021 no concello de Santiago por códigos postais

 

 

Importe medio dos contratos asinados en 2021 no concello de Santiago por códigos postais

 

 

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2021 e 2020 no concello de Santiago por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2021) Importe medio (€) Nº de fianzas (2020) Importe medio (€)
Santiago 15688 - - - -
Santiago 15701 67 522,5 422 545,0
Santiago 15702 70 442,3 384 441,4
Santiago 15703 81 425,4 380 419,4
Santiago 15704 36 397,6 209 436,9
Santiago 15705 58 380,8 340 424,8
Santiago 15706 125 495,9 434 524,7
Santiago 15707 42 462,3 164 458,2
Santiago 15820 - - 9 525,0
Santiago 15884 - - - -
Santiago 15890 - - 18 319,4
Santiago 15892 - - - -
Santiago 15893 - - 8 347,5
Santiago 15896 - - 13 625,0
Santiago 15897 - - 7 689,3
Santiago 15898 - - - -
Santiago 15899 - - - -


Fonte| IGVS. (30.04.2021)