Fianzas en Santiago por códigos postais e mapas | Agosto 2022

Preséntanse as estatísticas interanuais correspondentes aos contratos de alugueiro en Santiago . Preséntase: o número de contratos no municipio completo, o importe medio no municipio completo e o número e importe medio de 2021 e acumulado de 2022 (en táboa).

Notas metodolóxicas

Algúns dos rexistros de fianzas non inclúen código postal (ou teñen algún erro), polo que a suma total por códigos postais pode ser diferente que o total do concello.

Algúns códigos postais comprenden áreas xeográficas non limítrofes (por exemplo, en Vigo as Illas Cíes e áreas do casco urbano).

A base de datos das xeometrías correspondentes a cada código postal corresponde a 2016.

Non se detallarán os datos relativos a códigos postais cun número de operacións inferior a 5 por cuestións de segredo estatístico. Estes casos represéntanse cun guión.

 

Número dos contratos asinados en 2022 no concello de Santiago por códigos postais

 

 

Importe medio dos contratos asinados en 2022 no concello de Santiago por códigos postais

 

 

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2022 e 2021 no concello de Santiago por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2022) Importe medio (€) Nº de fianzas (2021) Importe medio (€)
Santiago 15688 - - - -
Santiago 15701 569 492,9 510 547,7
Santiago 15702 488 452,8 408 493,9
Santiago 15703 450 413,5 396 433,8
Santiago 15704 304 404,4 257 438,0
Santiago 15705 466 428,6 368 426,4
Santiago 15706 549 559,7 543 515,6
Santiago 15707 190 458,9 186 480,7
Santiago 15820 - - - -
Santiago 15884 - - - -
Santiago 15890 13 448 14 471,4
Santiago 15892 5 611 - -
Santiago 15893 9 335 8 352,5
Santiago 15896 12 667 6 770
Santiago 15897 10 772 12 727,5
Santiago 15898 9 374 9 408,3
Santiago 15899 - - - -


Fonte.- IGVS. (31.08.2022)