Fianzas en Vigo por códigos postais e mapas | abril 2020

Preséntanse as estatísticas interanuais correspondentes aos contratos de alugueiro en Vigo. Preséntase: o número de contratos no municipio completo, o importe medio no municipio completo e o número e importe medio de 2019 e acumulado de 2020 (en táboa).

Notas metodolóxicas

Algúns dos rexistros de fianzas non inclúen código postal (ou teñen algún erro), polo que a suma total por códigos postais pode ser diferente que o total do concello.

Algúns códigos postais comprenden áreas xeográficas non limítrofes (por exemplo, en Vigo as Illas Cíes e áreas do casco urbano).

A base de datos das xeometrías correspondentes a cada código postal corresponde a 2016.

Non se detallarán os datos relativos a códigos postais cun número de operacións inferior a 5 por cuestións de segredo estatístico. Estes casos represéntanse cun guión.

 

Número dos contratos asinados en 2020 no concello de Vigo por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2020 no concello de Vigo por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2020 e 2019 no concello de Vigo por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2019) Importe medio (€)
Vigo 36201 474 583,6
Vigo 36202 456 487,3
Vigo 36203 356 553,4
Vigo 36204 458 488,7
Vigo 36205 483 469,2
Vigo 36206 358 466,3
Vigo 36207 326 430,9
Vigo 36208 198 519,1
Vigo 36209 255 513,9
Vigo 36210 477 497,2
Vigo 36211 247 544,2
Vigo 36212 55 548,5
Vigo 36213 76 506,6
Vigo 36214 100 455,9
Vigo 36215 56 438,5
Vigo 36216 26 391,4
Vigo 36310 - -
Vigo 36312 37 418,2
Vigo 36313 - -
Vigo 36314 6 441,7
Vigo 36315 20 480,0
Vigo 36317 13 368,8
Vigo 36318 16 447,5
Vigo 36330 16 532,8
Vigo 36331 12 757,1
Vigo 36339 - -
Vigo 36390 16 854,1
Vigo 36392 - -

 

Fonte| IGVS. (30.04.2020)