Fianzas en Vigo por códigos postais e mapas | Abril 2021

Preséntanse as estatísticas interanuais correspondentes aos contratos de alugueiro en Vigo. Preséntase: o número de contratos no municipio completo, o importe medio no municipio completo e o número e importe medio de 2020 e acumulado de 2021 (en táboa).

Notas metodolóxicas

Algúns dos rexistros de fianzas non inclúen código postal (ou teñen algún erro), polo que a suma total por códigos postais pode ser diferente que o total do concello.

Algúns códigos postais comprenden áreas xeográficas non limítrofes (por exemplo, en Vigo as Illas Cíes e áreas do casco urbano).

A base de datos das xeometrías correspondentes a cada código postal corresponde a 2016.

Non se detallarán os datos relativos a códigos postais cun número de operacións inferior a 5 por cuestións de segredo estatístico. Estes casos represéntanse cun guión.

 

Número dos contratos asinados en 2021 no concello de Vigo por códigos postais

 

 

Importe medio dos contratos asinados en 2021 no concello de Vigo por códigos postais

 

 

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2021 e 2020 no concello de Vigo por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2021) Importe medio (€) Nº de fianzas (2020) Importe medio (€)
Vigo 36201 167 621,7 529 596,4
Vigo 36202 134 507,5 488 517,4
Vigo 36203 125 558,8 400 584,2
Vigo 36204 149 515,1 482 497,7
Vigo 36205 139 491,5 502 474,1
Vigo 36206 125 490,0 345 472,2
Vigo 36207 87 439,6 290 437,4
Vigo 36208 74 548,1 250 560,3
Vigo 36209 76 546,7 281 529,4
Vigo 36210 161 515,0 497 505,8
Vigo 36211 74 553,7 245 552,3
Vigo 36212 11 535,2 74 579,6
Vigo 36213 19 486,2 75 536,2
Vigo 36214 16 443,4 98 462,7
Vigo 36215 19 432,6 50 463,8
Vigo 36216 - - 26 428,2
Vigo 36310 - - - -
Vigo 36312 10 421,8 39 475,9
Vigo 36313 - - 8 431,3
Vigo 36314 - - 15 482,3
Vigo 36315 7 481,4 29 485,2
Vigo 36317 5 514,0 16 452,8
Vigo 36318 - - 14 482,9
Vigo 36330 - - 24 512,7
Vigo 36331 - - 14 825,7
Vigo 36339 - - - -
Vigo 36390 - - 11 895,5
Vigo 36392 - - - -


Fonte| IGVS. (30.04.2021)