Fianzas nos grandes concellos | Abril 2021

Número de fianzas de contratos asinados en 2021

 

 

Prezo medio da renda mensual dos contratos asinados en 2021

 

 

Número e importe medio das fianzas de contratos asinados en 2020*

  Nº de fianzas (2021) Importe medio (€)
A Coruña 1.685 526,2
Ferrol 194 380,4
Lugo 382 397,1
Ourense 446 421,5
Pontevedra 290 487,0
Santiago 500 456,7
Vigo 1.439 527,3

*Datos provisionais 

Fonte| IGVS. (30.04.2021)


Número de fianzas de contratos asinados en 2020

 

 

Prezo medio da renda mensual dos contratos asinados en 2020

 

 

Número e importe medio das fianzas de contratos asinados en 2019*

  Nº de fianzas (2020) Importe medio (€)
A Coruña 5.281 530,1
Ferrol 748 361,4
Lugo 1.373 388,9
Ourense 1.712 414,0
Pontevedra 1.038 485,4
Santiago 2.450 469,4
Vigo 4.864 520,0

*Datos provisionais 

Fonte| IGVS. (30.04.2021)

 

Número e importe medio das fianzas de contratos asinados en 2018-2014*

  2019 2018 2017 2016 2015 2014
Cidades Nº de fianzas Importe medio (€) Nº de fianzas Importe medio (€) Nº de fianzas Importe medio (€) Nº de fianzas Importe medio (€) Nº de fianzas Importe medio (€) Nº de fianzas Importe medio (€)
A Coruña 6.032 502,2 5.778 477,0 5.677 447,2 5.112 426,1 5.051 414,4 3.769 403,4
Ferrol 847 349,1 814 330,6 722 331,1 663 322,2 688 307,4 443 300,9
Lugo 1.518 375,9 1.605 351,4 1.478 339,3 1.323 332,8 1.380 316,9 1.077 310,1
Ourense 1.951 404,7 1.961 386,1 1.825 365,7 1.746 354,5 1.792 347,8 1.245 344,1
Pontevedra 1.120 459,2 1.107 444,2 1.091 412,9 977 398,7 978 361,4 696 391,0
Santiago 2.572 444,9 2.574 424,2 2.358 408,7 2.194 389,9 1.993 392,9 1.498 390,7
Vigo 5.348 495,4 4.769 483,5 4.658 444,0 4.271 426,6 3.992 410,6 3.134 417,4

*Datos definitivos (ata o 31.12.2020)

Fonte| IGVS. (30.04.2021)