Fianzas nos grandes concellos (novembro 2019)

Número de fianzas de contratos asinados en 2019

 

 

Prezo medio da renda mensual dos contratos asinados en 2019

 

 

Número e importe medio das fianzas de contratos asinados en 2019

Cidades Nº de fianzas Importe medio (€)
A Coruña 5.185 500,2
Ferrol 748 348,0
Lugo 1.340 375,8
Ourense 1.778 403,7
Pontevedra 978 456,8
Santiago 2.307 443,3
Vigo 4.736 495,2

Datos provisionais 

Fonte IGVS. (Datos acualizados ao 31.10.2019)


Número de fianzas de contratos asinados en 2018

 

 

Prezo medio da renda mensual dos contratos asinados en 2018

 

 

Número e importe medio das fianzas de contratos asinados en 2018

 Cidades Nº de fianzas (2018) Importe medio (€)
A Coruña 5.860 477,5
Ferrol 809 330,6
Lugo 1.595 351,7
Ourense 1.953 386,0
Pontevedra 1.099 444,6
Santiago 2.565 424,0
Vigo 4.748 483,6

Datos provisionais 

​​​​​​​Fonte IGVS. (Datos acualizados ao 31.10.2019)

 

Número e importe medio das fianzas de contratos asinados en 2017-2014*

  2017 2016 2015 2014
  Nº de fianzas Importe medio (€) Nº de fianzas Importe medio (€) Nº de fianzas Importe medio (€) Nº de fianzas Importe medio (€)
A Coruña 5.677 447,2 5.112 426,1 5.052 414,4 3.769 403,4
Ferrol 722 331,1 663 322,2 688 307,4 443 300,9
Lugo 1.478 339,3 1.323 332,8 1.380 316,9 1.077 310,1
Ourense 1.825 365,7 1.746 354,5 1.792 347,8 1.245 344,1
Pontevedra 1.092 412,9 977 398,7 978 361,4 696 391,0
Santiago 2.359 408,7 2.194 389,9 1.993 392,9 1.498 390,7
Vigo 4.658 444,0 4.271 426,6 3.992 410,6 3.134 417,4

Datos definitivos (ata o 31.12.2018)

Fonte IGVS. (Datos acualizados ao 31.10.2019)