Fianzas nos grandes concellos por códigos postais e mapas (novembro 2019)

Preséntanse as estatísticas correspondentes aos contratos dos 7 grandes concellos, nesta orde: A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, Vigo. Para cada concello preséntase: o número de contratos no munipio completo e no centro (en mapa), o importe medio no munipio completo e no centro (en mapa), e o número e importe medio (en táboa).

Notas metodolóxicas

Algúns dos rexistros de fianzas non inclúen código postal (ou teñen algún erro), polo que a suma total por códigos postais pode ser diferente que o total do concello.

Algúns códigos postais comprenden áreas xeográficas non limítrofes (por exemplo, en Vigo as Illas Cíes e áreas do casco urbano).

A base de datos das xeometrías correspondentes a cada código postal corresponde a 2016.

Non se detallarán os datos relativos a códigos postais cun número de operacións inferior a 5 por cuestións de segredo estatístico. Estes casos represéntanse cun guión.

 

Número dos contratos asinados en 2019 no concello de A Coruña por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Importe medio dos contratos asinados en 2019 no concello de A Coruña por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Número e importe medio dos contratos asinados en 2019 e 2018 no concello de A Coruña por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2019)

 Importe medio    (€)

Nº de fianzas (2018) Importe medio (€)
A Coruña 15001 256 617,9 346 530,3
A Coruña 15002 604 544,7 629 477,0
A Coruña 15003 278 644,4 338 575,0
A Coruña 15004 311 708,7 347 632,3
A Coruña 15005 290 563,7 333 539,6
A Coruña 15006 379 541,6 421 489,1
A Coruña 15007 635 460,7 735 419,5
A Coruña 15008 386 523,6 430 472,6
A Coruña 15009 704 523,7 805 466,7
A Coruña 15010 494 471,8 523 417,5
A Coruña 15011 519 549,2 578 472,6
A Coruña 15190 221 353,7 251 341,1
 

Número dos contratos asinados en 2019 no concello de Ferrol por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Importe medio dos contratos asinados en 2019 no concello de Ferrol por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Número e importe medio dos contratos asinados en 2019 e 2018 no concello de Ferrol por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2019)   Importe medio    (€) Nº de fianzas (2018) Importe medio (€)
Ferrol 15401 101 382,1 96 333,8
Ferrol 15402 90 365,9 82 363,8
Ferrol 15403 158 367,4 170 347,1
Ferrol 15404 224 339,6 268 325,5
Ferrol 15405 89 348,0 78 305,1
Ferrol 15406 63 327,1 90 300,8
Ferrol 15490 - - - -
Ferrol 15590 - - - -
Ferrol 15591 - - - -
Ferrol 15592 - - - -
Ferrol 15593 - - - -
Ferrol 15594 - - 6 287,5
Ferrol 15595 - - - -

 

Número dos contratos asinados en 2019 no concello de Lugo por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Importe medio dos contratos asinados en 2019 no concello de Lugo por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Número e importe medio dos contratos asinados en 2019 e 2018 no concello de Lugo por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2019)   Importe medio    (€) Nº de fianzas (2018) Importe medio (€)
Lugo 27001 98 423,0 131 383,3
Lugo 27002 608 412,5 688 374,3
Lugo 27003 322 350,8 407 323,6
Lugo 27004 277 379,5 329 326,6
Lugo 27140 - - - -
Lugo 27141 - - - -
Lugo 27146 - - - -
Lugo 27160 - - - -
Lugo 27161 - - - -
Lugo 27180 - - - -
Lugo 27181 - - - -
Lugo 27182 - - - -
Lugo 27185 - - - -
Lugo 27190 - - - -
Lugo 27191 - - - -
Lugo 27192 - - - -
Lugo 27210 - - - -
Lugo 27297 - - - -
Lugo 27230 - - - -
Lugo 27231 - - - -
Lugo 27232 - - - -
Lugo 27233 - - - -
Lugo 27290 - - - -
Lugo 27293 - - - -
Lugo 27294 - - - -
Lugo 27296 - - - -
Lugo 27297 - - - -
Lugo 27298 - - - -
Lugo 27299 - - - -

 

Número dos contratos asinados en 2019 no concello de Ourense por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Importe medio dos contratos asinados en 2019 no concello de Ourense por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Número e importe medio dos contratos asinados en 2019 e 2018 no concello de Ourense por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2019)   Importe medio    (€) Nº de fianzas (2018) Importe medio (€)
Ourense 32001 276 390,2 344 356,4
Ourense 32002 331 425,7 369 372,2
Ourense 32003 290 507,8 313 430,8
Ourense 32004 376 464,9 374 405,5
Ourense 32005 463 415,9 501 375,5
Ourense 32103 - - - -
Ourense 32172 - - - -
Ourense 32960 - - - -
Ourense 32970 6 335,0 8 336,9
Ourense 32971 - - - -
Ourense 32980 - - - -
Ourense 32981 - - - -
Ourense 32990 - - - -

 

Número dos contratos asinados en 2019 no concello de Pontevedra por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Importe medio dos contratos asinados en 2019 no concello de Pontevedra por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Número e importe medio dos contratos asinados en 2019 e 2018 no concello de Pontevedra por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2019)   Importe medio    (€) Nº de fianzas (2018) Importe medio (€)
Pontevedra 36001 148 512,2 180 486,2
Pontevedra 36002 233 488,2 287 435,3
Pontevedra 36003 213 507,3 213 491,3
Pontevedra 36004 187 465,0 227 437,5
Pontevedra 36005 81 392,3 80 383,2
Pontevedra 36100 - - - -
Pontevedra 36143 - - - -
Pontevedra 36150 - - - -
Pontevedra 36151 - - - -
Pontevedra 36152 - - - -
Pontevedra 36153 - - - -
Pontevedra 36154 - - - -
Pontevedra 36156 10 406,5 9 322,8
Pontevedra 36157 - - - -
Pontevedra 36158 8 371,9 - -
Pontevedra 36160 - - - -
Pontevedra 36161 - - - -
Pontevedra 36162 53 343,4 45 345,2
Pontevedra 36164 6 340,8 8 454,4
Pontevedra 36690 - - 5 432,0
Pontevedra 36910 - - - -

 

Número dos contratos asinados en 2019 no concello de Santiago por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Importe medio dos contratos asinados en 2019 no concello de Santiago por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Número e importe medio dos contratos asinados en 2019 e 2018 no concello de Santiago por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2019)   Importe medio    (€) Nº de fianzas (2018) Importe medio (€)
Santiago 15688 - - - -
Santiago 15701 434 531,3 419 500,5
Santiago 15702 359 435,2 427 418,3
Santiago 15703 335 419,5 387 374,0
Santiago 15704 241 396,5 219 380,5
Santiago 15705 299 430,7 334 381,3
Santiago 15706 377 517,2 477 455,6
Santiago 15707 150 451,7 174 425,0
Santiago 15820 6 725,8 11 379,1
Santiago 15884 - - - -
Santiago 15890 16 311,3 14 298,9
Santiago 15892 6 416,7 - -
Santiago 15893 7 344,3 11 390,0
Santiago 15896 - - 10 747,0
Santiago 15897 - - 7 556,4
Santiago 15898 18 281,7 15 287,0
Santiago 15899 - - - -

 

Número dos contratos asinados en 2019 no concello de Vigo por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Importe medio dos contratos asinados en 2019 no concello de Vigo por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Número e importe medio dos contratos asinados en 2019 e 2018 no concello de Vigo por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2019)   Importe medio    (€) Nº de fianzas (2018) Importe medio (€)
Vigo 36201 499 597,2 510 568,6
Vigo 36202 494 484,5 503 484,1
Vigo 36203 372 572,9 419 519,3
Vigo 36204 448 482,2 471 456,1
Vigo 36205 463 474,5 508 438,1
Vigo 36206 376 464,4 404 438,5
Vigo 36207 356 439,8 345 410,4
Vigo 36208 239 524,5 233 550,5
Vigo 36209 229 528,0 243 497,7
Vigo 36210 478 502,5 447 487,1
Vigo 36211 250 567,5 218 514,8
Vigo 36212 54 543,7 53 522,7
Vigo 36213 72 506,7 70 476,1
Vigo 36214 100 467,3 80 436,5
Vigo 36215 66 442,4 48 426,3
Vigo 36216 24 400,7 24 382,5
Vigo 36310 - - - -
Vigo 36312 36 439,4 23 407,1
Vigo 36313 6 520,8 9 452,2
Vigo 36314 10 448,5 9 416,7
Vigo 36315 16 543,8 10 520,5
Vigo 36317 16 409,1 11 380,0
Vigo 36318 15 418,3 15 369,3
Vigo 36330 12 531,7 11 427,3
Vigo 36331 12 708,3 9 736,7
Vigo 36339 - - - -
Vigo 36390 21 866,2 13 773,8
Vigo 36392 5 910,0 5 586,0

 

Fonte| IGVS. (30.11.2019)