Fianzas por data de contrato. Número e importe medio dos contratos | Abril 2021

Número de fianzas por ano de contrato

 

 

Importe medio da renda mensual por ano de contrato

 

 

Número e importe medio das fianzas por ano de contrato

Ano do contrato Nª de fianzas Importe medio (€) Variación sobre o ano anterior
2021 8.807 439,4 0,1%
2020 29.891 438,9 4,0%
2019 32.648 422,1 4,8%
2018 31.546 402,8 4,6%
2017 29.512 385,2 3,3%
2016 26.611 372,8 2,7%
2015 25.610 363,1 -0,4%
2014 18.456 364,5 -

* Ata 31.12.2020

 

Fonte| IGVS. (30.04.2021)