Fianzas por data de contrato. Número e importe medio dos contratos (novembro 2019)

Número de fianzas por ano de contrato

 

 

Importe medio da renda mensual por ano de contrato

 

 

Número e importe medio das fianzas por ano de contrato

Ano do contrato Nª de fianzas Importe medio (€) Variación sobre ano anterior
2019 28.826 420,6 4,3%
2018 31.508 403,1 4,6%
2017* 29.514 385,2 3,3%
2016* 26.611 372,8 2,7%
2015* 25.611 363,1 -0,4%
2014* 18.456 364,5  

* Ata 31.12.2018

 

Fonte| IGVS. (30.11.2019)