Fianzas por tamaño do concello | Abril 2021

Número de fianzas depositadas dos contratos asinados en 2021 nos concellos

 

 

Importe medio das fianzas depositadas dos contratos asinados en 2021 nos concellos

 

 

Número e importe medio das fianzas depositadas dos contratos asinados en 2021 nos concellos

Tamaño do concello (habitantes) Nº de concellos Nº de fianzas (2021) Importe medio (€)
Menos de 5.000 120 347 302,0
5.001-20.000 92 2.156 361,2
20.001-50.000 15 1.368 407,9
Máis de 50.000 7 4.936 492,0

 

Número de fianzas depositadas dos contratos asinados en 2020 nos concellos

 

 

Importe medio das fianzas depositadas dos contratos asinados en 2020 nos concellos

 

 

Número e importe medio das fianzas depositadas dos contratos asinados en 2020 nos concellos

Tamaño do concello (habitantes) Nº de concellos Nº de fianzas (2020) Importe medio (€)
Menos de 5.000 161 1.101 308,0
5.001-20.000 92 6.835 361,9
20.001-50.000 15 4.489 403,7
Máis de 50.000 7 17.466 486,4

 

Número e importe medio das fianzas depositadas dos contratos asinados en 2019-2014* nos concellos

  2019* 2018* 2017* 2016* 2015* 2014*
Tamaño do concello (habitantes) Nº concellos Nº depósitos Renta media (€) Nº concellos Nº depósitos Renta media (€) Nº concellos Nº depósitos Renta media (€) Nº concellos Nº depósitos Renta media (€) Nº concellos Nº depósitos Renta media (€) Nº concellos Nº depósitos Renta media (€)
Menos de 5.000 157 1.093 299,2 156 968 293,2 142 841 289,6 129 699 274,6 119 623 270,8 98 359 275,3
5.001-20.000 94 7.286 350,7 93 6.948 333,0 98 6.161 326,8 98 5.369 319,3 98 5.027 313,3 95 3.289 314,0
20.001-50.000 15 4.881 390,3 15 5.022 372,7 15 4.701 357,8 15 4.257 351,2 15 4.086 346,3 15 2.946 344,3
Máis de 50.000 7 19.388 463,8 7 18.608 442,6 7 17.809 417,2 7 16.286 400,2 7 15.875 386,8 7 11.862 386,2

* Ata 31.12.2020

 

Fonte| IGVS. (30.04.2021)