Fianzas por tamaño do concello (decembro 2019)

Número de fianzas depositadas dos contratos asinados en 2019 nos concellos

 

 

Importe medio das fianzas depositadas dos contratos asinados en 2019 nos concellos

 

 

Número e importe medio das fianzas depositadas dos contratos asinados en 2019 nos concellos

Nº habitantes Nº concellos Nº depósitos Renta media (€)
Menos de 5.000 157 1.049 300,3
5.001 - 20.000 94 6.959 349,6
20.001 - 50.000 15 4.686 390,2
Máis de 50.000 7 18.314 463,0

 

Número de fianzas depositadas dos contratos asinados en 2018 nos concellos

 

 

Importe medio das fianzas depositadas dos contratos asinados en 2018 nos concellos

 

 

Número e importe medio das fianzas depositadas dos contratos asinados en 2018 nos concellos

Nº habitantes Nº concellos Nº depósitos Renta media (€)
Menos de 5.000 156 964 292,7
5.001 - 20.000 93 6.929 332,9
20.001 - 50.000 15 5.002 372,6
Máis de 50.000 7 18.651 443,0

 

Número e importe medio das fianzas depositadas dos contratos asinados en 2017-2014* nos concellos

  2017* 2016* 2015* 2014*
Tamaño do concello (habitantes) Nº concellos Nº depósitos Renta media (€) Nº concellos Nº depósitos Renta media (€) Nº concellos Nº depósitos Renta media (€) Nº concellos Nº depósitos Renta media (€)
Menos de 5.000 142 841 289,6 129 699 274,6 119 623 270,8 98 359 275,3
5.001-20.000 98 6.161 326,8 98 5.369 319,3 98 5.027 313,3 95 3.289 314,0
20.001-50.000 15 4.701 357,8 15 4.257 351,2 15 4.086 346,3 15 2.946 344,3
Máis de 50.000 7 17.811 417,2 7 16.286 400,2 7 15.875 386,8 7 11.862 386,2

* Ata 31.12.2018

 

Fonte| IGVS. (31.12.2019)