Fogares con expectativa de cambio de vivenda nos próximos 6 meses segundo a razón principal do cambio