Os alugueiros nos sete grandes concellos (agosto 2019)

Número de contratos de alugueiros no ano 2019* nos sete grandes concellos

 

Prezo dos alugueiros no ano 2019* nos sete grandes concellos

 

Número e prezo dos alugueiros no ano 2019* nos sete grandes concellos

  Nº de fianzas  Importe medio (€)
A Coruña 3.400 496,4
Ferrol 497 347,2
Lugo 819 365,8
Ourense 1.173 402,2
Pontevedra 651 460,2
Santiago 1.444 439,0
Vigo 3.189 492,3

Número de contratos de alugueiros no ano 2018 nos sete grandes concellos

 

Prezo dos alugueiros no ano 2018 nos sete grandes concellos

 

Número e prezo dos alugueiros no ano 2018 nos sete grandes concellos

  Nº de fianzas (2018) Importe medio (€)
A Coruña 5.829 477,4
Ferrol 808 330,6
Lugo 1.588 351,6
Ourense 1.946 386,1
Pontevedra 1.096 444,5
Santiago 2.553 424,0
Vigo 4.707 483,4

 

Número e prezo dos alugueiros nos anos 2017-2014 nos sete grandes concellos

  2017 2016 2015 2014
  Nº de fianzas Importe medio (€) Nº de fianzas Importe medio (€) Nº de fianzas Importe medio (€) Nº de fianzas Importe medio (€)
A Coruña 5.677 447,2 5.112 426,1 5.052 414,4 3.769 403,4
Ferrol 722 331,1 663 322,2 688 307,4 443 300,9
Lugo 1.478 339,3 1.323 332,8 1.380 316,9 1.077 310,1
Ourense 1.825 365,7 1.746 354,5 1.792 347,8 1.245 344,1
Pontevedra 1.092 412,9 977 398,7 978 361,4 696 391,0
Santiago 2.359 408,7 2.194 389,9 1.993 392,9 1.498 390,7
Vigo 4.658 444,0 4.271 426,6 3.992 410,6 3.134 417,4

* Ata 31.12.2018

Fonte.- IGVS. (31.08.2019)