PIB Produto interior bruto a prezo de mercado

PIB. Produto interior bruto a prezo de mercado (2007 - 2021). Índices de volume. Taxa de variacións / ano anterior

 

 

        Produto interior bruto
Anos      Galicia España
2007 4,7 3,6
2008 1,1 0,9
2009 -4,1 -3,8
2010 0,5 0,2
2011 -2,3 -0,8
2012 -3,1 -3
2013 -0,8 -1,4
2014 1,2 1,4
2015 2,8 3,8
2016 3,4 3
2017 2 3
2018 3 2,3
2019 1,1 2,1
2020 -8,9 -10,8
2021 (M9)* 5,1 4,9

 

* Datos ata o terceiro trimestre

Fonte.- IGE. Construción e vivenda. Seguimento e análise da construción

Máis información.-
Seguimento e análise da construción
Construción e vivenda. Seguimento e análise da construción