Poboación en vivendas familiares segundo idade e estado civil