Prezos da vivenda libre dos concellos de máis de 25.000 habitantes

Prezos do metro cadrado da vivenda libre dos concellos de máis de 25.000 habitantes (evolución 2009-3T 2021). Base 2005.

Concello     Prezo 1T 2021 Prezo 2009    
Ames 1116,1 0    
Arteixo 1043,6 1.340    
Carballo 729,5 997    
A Coruña 1875 2.182    
Culleredo 1303,3 1.494    
Ferrol 793,7 1.144    
Narón 839,6 1.129    
Oleiros 1456,2 1.631    
Ribeira 1000,1 1.363    
Santiago de Compostela 1746,5 1.694    
Lugo 1005 1.390    
Ourense 1150,7 1.435    
Cangas 1246,8 1.262    
Marín 948,9 0    
Pontevedra 1232 1.670    
Redondela 1046,7 1.605    
Vigo 1581,5 2.153    
Vilagarcía de Arousa 969,9 1242,5    
Total (media) 1171 1318    

 

Fonte.- IGE. (De Ministerio de Fomento) Construción e vivenda. Outra información

Máis información.-
Prezos da vivenda libre e protexida. Base 2005
Construción e vivenda. Outra información