Superficie media das vivendas segundo o número de persoas do fogar