Páxina web áreas de rehabilitación integral (ARI)

Páxina web áreas de rehabilitación integral (ARI)

A seguinte ligazón dá acceso á páxina web das áreas de rehabilitación integral (ARI), que conforman a base principal das actuacións de rehabilitación en contornos urbanos por parte do IGVS xunto coa colaboración dos concellos.

Na web pódese consultar información de todas as ARI de Galicia e, especialmente, das ARI dos Camiños de Santiago.

Ligazón.- Páxina web áreas de rehabilitación integral (ARI)