VEB Valor engadido bruto da construción

VEB. Valor engadido bruto da construción (2007 - 2021). Índices de volume. Taxa de variación s/ ano anterior

 

 

               VEB construción
Anos      Galicia España
2007 0,9 1
2008 2,5 -1,1
2009 -5,5 -8,1
2010 -10 -15,2
2011 -12,4 -13,5
2012 -10,4 -9,6
2013 -9,1 -10,3
2014 -0,6 -1,3
2015 3,4 5,4
2016 5,1 3,9
2017 4,8 2
2018 2,4 2,3
2019 5,8 5,3
2020 -9,4 -11,3
 2021(M9)* -1,3 -3,8

 

* Datos ata o terceiro trimestre

Fonte.- IGE. Construción e vivenda. Seguimento e análise da construción
 
Máis información.-
Seguimento e análise da construción
Construción e vivenda. Seguimento e análise da construción