Vivendas que dispoñen de determinadas instalacións ou servizos

Vivendas que dispoñen de determinadas instalacións ou servizos (2020)

    Instalacións       Vivendas %
    Auga quente 1.064.956 99,63
    Baño ou ducha 1.067.717 99,89
    Calefacción instalada 806.768 75,48
    Ascensor 389.067 36,4
    Seguro do fogar 811.405 75,91

Fonte.- IGE. Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio. Equipamentos, instalacións e servizos

Máis información.-

Vivendas que dispoñen de determinadas instalacións ou servizos

Enquisa estrutural a fogares. Anos: 1999, 2005, 2010, 2015 e 2020