Vivendas segundo a clase de vivenda e tipo de edificio

Vivendas segundo a clase de vivenda e tipo de edificio (evolución 2005-2020)

 

        Tipo de edificio      2005 2010 2015 2020  
        Vivenda unifamiliar independente          466.622               439.568 427.495 431.265  
        Vivenda unifamiliar acaroada            53.211                 58.468 84.543 93.795  
        Piso ou apartamento nun edificio con menos de 10 vivendas          158.895               215.077 183.003 204.466  
        Piso ou apartamento nun edificio con 10 ou máis vivendas          278.174               326.721 364.615 338.900  
        Outro tipo  NA                    1.350 1.252 457  
        Total          956.902           1.041.185 1.060.907 1.068.882  

Fonte.- IGE. Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio.

Máis información.-

Vivendas segundo a clase de vivenda e tipo de edificio. Galicia

Enquisa estrutural a fogares. Anos: 1999, 2005, 2010, 2015 e 2020