Vivendas segundo o réxime de tenza

Vivendas segundo o réxime de tenza (2020)

    Réxime de tenza     Vivendas %
    En propiedade sen hipoteca 655.849 61,36
    En propiedade con hipoteca 182.862 17,11
    En aluguer 158.335 14,81
    Cedida e outro 71.835 6,72
    Total 1.068.882 100

Fonte.- IGE. Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio. Características básicas das vivendas

Máis información.-

Vivendas segundo o réxime de tenza

Enquisa estrutural a fogares. Anos: 1999, 2005, 2010, 2015 e 2020