Vivendas segundo a súa superficie

Vivendas segundo a súa superficie (2020)

    Vivendas %
  Menos de 40,00 m2 4.936 0,46
  De 40,00 a 60,00 m2 83.242 7,79
  De 60,01 a 90,00 m2 417.162 39,03
  De 90,01 a 120,00 m2 317.235 29,68
  Máis de 120,00 m2 246.308 23,04
  Total 1.068.882 100

Fonte.- IGE. Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio.

Vivendas segundo a súa superficie. (1999, 2005, 2010, 2015, 2020)

  Superficie   \    Anos 1999 2005 2010 2015 2020
  Menos de 40,00 m2 11.337 7.066 3.660 5.601 4.936
  De 40,00 a 60,00 m2 98.279 78.478 75.574 73.724 83.242
  De 60,01 a 90,00 m2 368.224 394.157 447.010 456.761 417.162
  De 90,01 a 120,00 m2 294.234 293.552 320.161 307.702 317.235
  Máis de 120,00 m2 111.402 184.486 194.780 217.119 246.308
  Total 883.476 957.738 1.041.185 1.060.907 1.068.882

 

  Superficie   \    Anos 1999 (%) 2005 (%) 2010 (%) 2015 (%) 2020 (%)
  Menos de 40,00 m2 1,28 0,74 0,35 0,53 0,46
  De 40,00 a 60,00 m2 11,12 8,19 7,26 6,95 7,79
  De 60,01 a 90,00 m2 41,68 41,15 42,93 43,05 39,03
  De 90,01 a 120,00 m2 33,3 30,65 30,75 29 29,68
  Máis de 120,00 m2 12,61 19,26 18,71 20,47 23,04
  Total 100 100 100 100 100

Fonte.- IGE. Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio.

Máis información.- 

Vivendas segundo a súa superficie. Galicia

Enquisa estrutural a fogares. Anos: 1999, 2005, 2010, 2015 e 2020