Esforzo financeiro

Esforzo financeiro (2007 - 2023). Porcentaxe do salario destinado ao pago da cota anual do préstamo hipotecario 

 

 

 

Anos
Prazo fixo de 20 anos
Prazo medio
2007
55,4 46,6
2008
56,9 49,1
2009
41,7 35,4
2010
37,8 31,0
2011
38,7 33,5
2012
35,2 32,8
2013
33,4 31,5
2014
31,9 29,6
2015
30,3 27,6
2016
30,0 27,0
2017
29,3 26,2
2018
28,9 25,9
2019
28,5 25,8
2020
27,5 24,3
2021
26,5 23,0
2022
27,5 23,9
2023
32,3 28,7

 

Fonte.- IGE. Construción e vivenda. Seguimento e análise da construción

Máis información.-

Indicadores de accesibilidade á vivenda

Construción e vivenda. Seguimento e análise da construción