Prezos da vivenda libre e protexida

Prezos da vivenda libre e protexida por metro cadrado. Base 2005 (2007 - 2021)

 

 

Vivendas
Anos Libres Protexidas
2007 1.512 980
2008 1.552 1.045
2009 1.452 1.027
2010 1.457 1.039
2011 1.394 1.071
2012 1.264 1.105
2013 1.210 986
2014 1.179 935
2015 1.178 912
2016 1.192 931
2017 1.188 949
2018 1.189 935
2019 1.199 935
2020 1.198 942
3T 2021 1.210 960

* Datos do terceiro trimestre

Fonte.- IGE. (De Ministerio de Fomento) Construción e vivenda. Outra información

Máis información.-
Prezos da vivenda libre e protexida. Base 2005
Construción e vivenda. Outra información