Zonas tensionadas por concellos 2023
Observatorio da Vivenda de Galicia

 

 

A vivenda baleira en Galicia 2023
Observatorio da Vivenda de Galicia

 

 

Ocupacións de vivendas en Galicia 2023
Observatorio da Vivenda de Galicia

 

 

Pacto de Vivenda de Galicia 2021-2025. Seguimiento das axudas 2021-2022.
Observatorio da Vivenda de Galicia

 

 

Pacto de vivenda de Galicia 2021-2025. Presentación do seguimento 2021-2022
Observatorio da Vivenda de Galicia

 

 

A poboación de Galicia segundo o Censo de poboación 2021
Observatorio da Vivenda de Galicia

 

 

Rexistro de demandantes de vivendas en Galicia. Datos a xaneiro 2023
Observatorio da Vivenda de Galicia

 

 

Prezo do Alugueiro en Galicia 3º Cuadrimestre 2022
Observatorio da Vivenda de Galicia

 

 

Rexistro de demandantes de vivendas en Galicia. Datos a agosto 2022
Observatorio da Vivenda de Galicia

 

 

Prezo do Alugueiro en Galicia 1º Cuadrimestre 2022
Observatorio da Vivenda de Galicia

 

 

As fianzas nas grandes cidades e as súas zonas de infuencia 2021. 2022
Observatorio da Vivenda de Galicia

 

 

Estatística do alugueiro segundo as fianzas no ano 2020. 2021
Observatorio da Vivenda de Galicia

 

 

 

Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015 - 2020 (Plan Rehavita). Balance de actuacións
Instituto Galego da Vivenda e Solo

 

 

 

Vivenda e emancipación da mocidade en Galicia. 2020
Observatorio da Vivenda de Galicia

 


 

Estatística do alugueiro segundo as fianzas no ano 2019. 2020
Observatorio da Vivenda de Galicia


 

 

Perfil dos alugueiros nas cidades de Galicia 2019 (fianzas - catastro). 2020
Observatorio da Vivenda de Galicia


 

 

Índice estatal de alugueiro de vivenda. Análise xeral. 2020
Observatorio da Vivenda de Galicia


 

 

Radon. Guía de recomendacións de mitigación en vivendas existentes. 2019
Xunta de Galicia

 

 

Esforzo no acceso á vivenda. 2019
Observatorio da Vivenda de Galicia

 

 

Informe sobre programas de rehabilitación dirixidos aos concellos. 2019
Xunta de Galicia

 

 

A vivenda baleira en Galicia. 2019
Xunta de Galicia

 

 

Plans e axudas das comunidades autónomas en materia de vivenda. 2018
Observatorio da Vivenda de Galicia

 

 

Plans e axudas da Unión Europea e países membros en materia de vivenda. 2018
Observatorio da Vivenda de Galicia

 


 

O alugueiro residencial en Galicia. 2018.
Observatorio da Vivenda de Galicia

 

 

A rehabilitación residencial en Galicia. 2018.
Observatorio da Vivenda de Galicia